Gửi yêu cầu
Chọn dịch vụ:
Chọn loại yêu cầu:

Quy định:

  • Các yêu cầu hỗ trợ sẽ được giải đáp trong vòng 24h. Với các yêu cầu gửi ngày nghỉ cuối tuần sẽ được phản hồi chậm nhất vào ngày thứ 2 của tuần kế tiếp.
  • Trong khi chờ phản hồi của Ban quản trị vui lòng không gửi thêm yêu cầu có cùng nội dung với yêu cầu đã gửi trước đó.
  • Các trường hợp khiếu nại cần nhiều thời gian kiểm tra và hỗ trợ Ban quản trị sẽ có phản hồi hẹn thời gian giải quyết cụ thể.