Tin tức - Sự kiện - Thông báo Hướng dẫn đăng ký số điện thoại bảo mật

 
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SỐ ĐIỆN THOẠI BẢO MẬT

Ngoài các thông tin tài khoản bạn nên cài đặt thêm số điện thoại bảo mật để tài khoản được bảo vệ tốt nhất. Cách thức cài đặt như sau:

Để cài đặt mới:


Bước 1: Nhập số CMTND đăng ký hiện tại của tài khoản
Bước 2: Nhập số điện thoại đăng ký bảo mật. Sau đó nhấn nút "kiểm tra" xem số điện thoại mới có thể sử dụng để đăng ký bảo mật hay không.
Bước 3: Soạn tin theo cú pháp VGG VR gửi 8030 để lấy mã xác nhận.
Bước 4: Nhập mã xác nhận (mã có thể được sử dụng 01 lần trong vòng 24 giờ) .
Bước 5: Bấm “Cập nhật” để hoàn tất
Chú ý: Mỗi số điện thoại chỉ có thể dùng để đăng ký bảo mật cho 01 tài khoản duy nhất, số điện thoại đã hủy đăng ký dịch vụ bảo mật cho tài khoản này có thể đăng ký dịch vụ bảo mật cho tài khoản khác.

Để đổi số điện thoại bảo mật khác:Bước 1. Nhập số điện thoại mới cần đăng ký bảo mật cho tài khoản. Sau đó nhấn nút "kiểm tra" xem số điện thoại mới có thể sử dụng để đăng ký bảo mật hay không.
Bước 2: Dùng số điện thoại đang đăng ký bảo mật cho tài khoản soạn tin nhắn theo cú pháp VGG OTP gửi tới số 8030 để lấy mã OTP.
Bước 3: Nhập mã OTP
Bước 4: Nhập số CMT đăng ký hiện tại của tài khoản 
Bước 5: Dùng số điện thoại mới cần đăng ký bảo mật cho tài khoản soạn tin nhắn theo cú pháp VGG VR gửi tới số 8030 để lấy mã xác nhận điện thoại 
Bước 6: Nhập mã xác nhận (mã có thể được sử dụng 01 lần trong vòng 24 giờ) .
Bước 7: Bấm “Cập nhật” để hoàn tất
Chú ý: Mỗi số điện thoại chỉ có thể dùng để đăng ký bảo mật cho 01 tài khoản duy nhất, số điện thoại đã hủy đăng ký dịch vụ bảo mật cho tài khoản này có thể đăng ký dịch vụ bảo mật cho tài khoản khác.

Để hủy số điện thoại bảo mật:
Để hủy số điện thoại bảo mật bạn chỉ cần soạn tin theo cú pháp: VGG OTP gửi 8030 để lấy mã xác nhận OTP sau đó nhập vào khung có sẵn của hệ thống, bấm hủy dịch vụ để hoàn tất.BAN QUẢN TRỊ VGG ID

Hướng dẫn trên có hữu ích đối với Anh/Chị không?
 
(24)
Các bài liên quan