Trinh Đế -> Hướng dẫn cơ bản
 • Hướng dẫn về Auto
 • Chế độ VIP
 • Tham gia hoạt động
 • Chức năng PvP
 • Nâng cấp nhà
 • Hướng dẫn về Thái học
 • Thăng cấp công trình
 • Hướng dẫn về Nông điền
 • Hướng dẫn trang bị
 • Hướng dẫn Quan ải
 • Cách bố trận
 • Chiêu mộ võ tướng
 • Làm nhiệm vụ
 • Đặt tên nhân vật
 • Đăng nhập game