Trinh Đế -> Câu hỏi thường gặp
 • 1. Làm nhiệm vụ như thế nào?
 • 2. Tôi phải làm gì để nhập gift code?
 • 3. Làm sao để gia tăng sức mạnh?
 • 4. Tôi đang ở mốc level 25 và không thể chơi tiếp vì sao?
 • 5. Mua VIP ở đâu?
 • 6. Tôi muốn tham gia các hoạt động của game làm thế nào?
 • 7. Nâng cấp nhà như thế nào, tại sao tôi không nâng cấp được nhà thợ rèn?
 • Câu hỏi về công trình
 • Câu hỏi về Tướng
 • Câu hỏi về phụ bản
 • Câu hỏi về tài nguyên
 • Câu hỏi về trang bị