Tam Quốc VGG -> Hướng dẫn nâng cao
 • Hướng dẫn về Vip Member
 • Quyền lợi VIP Member
 • Hệ thống vật phẩm
 • Tổng quan về Tướng
 • Chiêu thức của Tướng
 • Cẩm nang cấp độ 20 - 30
 • Cẩm nang cấp độ 30 - 50
 • Cẩm nang cấp độ 50 - 80
 • Cẩm nang cấp độ 80 - 100
 • Các Thuật Ngữ Trong Game
 • Hướng dẫn về Auto